W jakim celu firmy manipulują wynikami finansowymi?

W jakim celu firmy manipulują wynikami finansowymi?

17 lipca, 2022 0 przez Redakcja

Jeśli nie masz jeszcze własnej firmy i zastanawiasz się jak zrealizować swój pomysł na startup, to nie czytaj tego dalej, lepiej idź pokoduj Jeśli jednak etap „jak stworzyć swój biznes” masz już za sobą i skupiasz się na tym, jak go prowadzić, by osiągnąć lepsze wyniki finansowe to, jest to właśnie coś dla Ciebie

Jak pewnie wiecie wynik finansowy zależy od dwóch zmiennych: przychód i koszt. Więc, tak długo, jak można manipulować tymi wartościami, można manipulować i wynikiem finansowym. Jakie to proste, prawda?

Po co manipuluje się wynikiem?

Powodów jest wiele, m.in.…

chęć zapłacenia niższego podatku dochodowego
konieczność osiągnięcia minimalnego zwrotu z inwestycji
potrzeba „pochwalenia się” wynikiem finansowym na rynku, np. w przypadku spółek giełdowych
chęć uzyskania przez zarząd premii, która uzależniona od poziomu osiągniętego zysku
uzyskanie zewnętrznego finansowania

Jak można manipulować wynikiem finansowym?

1. Remont a Inwestycja

a) przyjęcie remontu biura jako inwestycję a nie „zwykły” koszt. Jeśli traktujemy coś jako inwestycję, wtedy koszty poniesione na nią są ujmowane jako aktywa w bilansie. Pieniądze są wydawane fizycznie, jest ich mniej, ale w dokumencie finansowym, gdzie jest przedstawione wyliczenie wyniku finansowego (rachunek zysków i strat), ta wartość nie będzie ujęta jako jednorazowy koszt w danym roku. Wartość ta zostanie rozłożona np. na kilka lat procentowo pod postacią amortyzacji, tj. „zużycia” tego aktywa.

Dzięki temu, koszty, które miały wystąpić w jednym roku, są rozłożone na np. kilka lat. W ten sposób zmniejszone koszty wpłyną na podwyższenie WF.

b) czasem zdarza się, że inwestycje powyżej określonej wartości muszą być zatwierdzane przez zarząd firmy. A że nikomu nie chce się bawić w papierologię, to rozwiązaniem jest traktowanie inwestycji jak remont. Wtedy jest sytuacja odwrotna. Wszystkie koszty poniesione na inwestycję zostają jednorazowo ujęte w danym roku jako wydatek, co zaniża WF i podatek dochodowy.

2. Doliczanie kosztów

Do kosztów związanych z inwestycją doliczane są inne wydatki np. konfiguracja, upgrade itp. po to aby się nie pojawiły bezpośrednio w kosztach danego okresu, a odzwierciedlone były jako inwestycja w aktywach.

Jeszcze innym przykładem na doliczanie kosztów jest:

Jeśli firma zleca na zewnątrz stworzenie serwisu internetowego, faktury z tych usług programistycznych, traktowane są jako inwestycja i odniesione w aktywa. Aby nie zaniżać wyniku finansowego firma robi uchwałę, że np. od listopada kilku pracowników zostają oddelegowani do pracy związanej z inwestycją np. „do pomocy” firmie programistycznej. Pracownicy uzupełniają ewidencję czasu pracy, z którego wynika ile godzin w miesiącu zajmowali się inwestycją. W ten sposób część kosztów z ich wynagrodzenia odnotowuje się jako inwestycja a pozostała część odnosi się bezpośrednio w koszty danego okresu.

3. Przeszacowanie

Przeszacowanie w dół jest w Polsce dozwolone tj. jeśli firma posiada aktywa, majątek np. w postaci nieruchomości o jakiejś określonej wielkości, a według cen rynkowych obiekt posiada niższą wartość, to możliwa jest aktualizacja tej wartości w aktywach. Wtedy w bilansie jest rynkowa cena tego majątku a różnicę odnosi się bezpośrednio w koszty danego okresu.

W drugą stronę jest to według ustawy niedozwolone, co jest czasem nie sprawiedliwe. Przypuśćmy, że mamy znak firmowy, który kiedyś był wart jakąś określoną kwotę. Firma rozwijała się przez lata i znak firmowy obecnie ceniony jest wyżej niż kiedyś. Przeszacowania w górę jednak nie można dokonać. Ale jeśli firma stworzy np. spółkę, w której będzie miała 100% udziałów i wniesie tam aportem swój znak firmowy, to będzie trzeba przyjąć ten znak firmowy po cenach rynkowych, a więc nastąpi właściwa wycena. Taki znak spółka później odsprzeda tej firmie, która ujmie ją w swoich aktywach o wartości wyższej niż miała poprzednio.

4. Inwestycje w toku

Obniżenie wyniku finansowego uzyskuje się także poprzez wstrzymywanie się od zamknięcia inwestycji. Przypuśćmy, że ktoś zlecił firmie zewnętrznej stworzenie aplikacji mobilnej. Jeśli zostanie podpisany protokół odbioru, to wtedy cała wartość kosztów wynikających z faktur, które wystawiła firma programistyczna zostanie ujęta w aktywach i od następnego miesiąca zostanie naliczana amortyzacja („zużycie”), co będzie zaniżało wynik finansowy. Ale jeśli ten ktoś nie podpisze protokołu, będzie miał wciąż zastrzeżenia, to przyjęcie aplikacji mobilnej na aktywa się przesuwa w czasie, a tym samym wynik finansowy nie zostaje zaniżony.

Z tym „przesuwaniem” jednak należy uważać, gdyż jeśli ten ktoś będzie już zarabiał na aplikacji mobilnej, zamieszczając ją np. w App Store, to czekają go kary podatkowe.

5. Odkurzanie staroci

Aktywem firmy jest coś, na czym ta firma ma zarabiać. Dlatego nazywane jest to majątkiem. Zdarza się często, że przedsiębiorstwa handlujące przez Internet nie wszystko od razu sprzedają. Bardzo często zostaje im to na magazynach i nie wiadomo, co z tym zrobić. Już wiedzą, że tego nie sprzedadzą, ale wolą to trzymać niż wyrzucić, bo jeśli zechcą wyrzucić, to ich koszt, który teraz widnieje w dokumentach finansowych na aktywach, zostanie kosztem danego okresu, co spowoduje zaniżenie wyniku finansowego.

Więc co zrobić? Tworzy się rynek i chętnych na zakup tych rzeczy. Firma umawia się z kilkoma znajomymi, żeby na wystawionej przez niego aukcji zakupili jakiś jego staroć, który wystawił.