Czy praca na umowie zlecenie pozwala uzyskać pełną emeryturę?

Czy praca na umowie zlecenie pozwala uzyskać pełną emeryturę?

28 lutego, 2023 0 przez Redakcja

Czy praca na umowie zlecenie pozwala uzyskać pełną emeryturę?

Wiele osób zastanawia się nad tym pytaniem, ponieważ coraz więcej osób pracuje na umowach cywilnoprawnych. Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się jakie zasady dotyczą przyznawania emerytur dla osób pracujących na umowie zlecenie oraz jakie czynniki wpływają na wysokość emerytury. 

Jakie składki na emeryturę trzeba odprowadzić pracując na umowie zlecenie

Pracując na umowie zlecenie, trzeba odprowadzać składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Wysokość składek jest uzależniona od wysokości uzyskiwanych dochodów i jest płacona przez zleceniobiorcę oraz zleceniodawcę po połowie. Składki na ubezpieczenie emerytalne są odprowadzane do ZUS i wynoszą 9,76% od uzyskiwanych dochodów. Z tego, 2,45% przeznaczone jest na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, a 7,3% na Fundusz Emerytalny. Składki na ubezpieczenie rentowe i wypadkowe wynoszą odpowiednio 1,5% i 2,45% od uzyskiwanych dochodów. Warto pamiętać, że odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalne pozwala na uzyskanie emerytury w przyszłości. Jednakże, praca na umowie zlecenie nie daje gwarancji uzyskania pełnej emerytury, ponieważ wysokość emerytury jest uzależniona od liczby odprowadzonych składek oraz okresu pracy. Dodatkowo, pracując na umowie zlecenie nie jest możliwe korzystanie z dodatkowych świadczeń emerytalnych takich jak np. emerytura pomostowa, czy też wcześniejsza emerytura.

Ile lat pracy na umowie zlecenie jest potrzebne, aby uzyskać pełną emeryturę

Aby uzyskać pełną emeryturę, należy odprowadzić składki na ubezpieczenie emerytalne przez określony okres. W Polsce, wymagany okres składkowy dla emerytury jest różny dla różnych pokoleń, a także zależy od płci. Dla osób urodzonych przed 1949 rokiem, okres składkowy wynosi 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Dla osób urodzonych po 1949 roku, okres składkowy wynosi 35 lat dla obu płci. Jednak, przy pracy na umowie zlecenie, okres składkowy jest dłuższy niż przy pracy na umowie o pracę. Dlatego, aby uzyskać pełną emeryturę pracując na umowie zlecenie, trzeba przepracować więcej niż 35 lat, w zależności od kryteriów ZUS. Warto pamiętać, że wysokość emerytury jest również uzależniona od wysokości składek, które zostały odprowadzone. Im więcej składek zostanie odprowadzonych, tym wyższa emerytura może zostać przyznana.

Jakie świadczenia emerytalne są dostępne dla osób pracujących na umowie zlecenie?

Dla osób pracujących na umowie zlecenie, dostępne są te same świadczenia emerytalne, jakie są dostępne dla osób pracujących na umowie o pracę. Te świadczenia obejmują:

  1. Emerytura – jest to świadczenie, które jest wypłacane po osiągnięciu wieku emerytalnego i spełnieniu okresu składkowego.
  2. Renty – Są to świadczenia przysługujące osobom, które uległy trwałemu uszczerbkowi na zdrowiu, które pozostają bez zdolności do pracy.
  3. Świadczenie przedemerytalne – jest to świadczenie, które jest wypłacane osobom, które nie spełniają warunków do emerytury, ale przepracowały określoną liczbę lat.