Czy darmowe konto bankowe jest przyznawane na zawsze?

Czy darmowe konto bankowe jest przyznawane na zawsze?

6 listopada, 2020 0 przez Redakcja

Większość banków oferuje różne produkty finansowe za darmo, włączając w to prowadzenie konta. Propozycja wydaje się atrakcyjna, w końcu nikt nie lubi ponosić dodatkowych opłat, jeżeli to możliwe, a konto bankowe potrzebuje każdy.

Czy jednak wybierając ofertę banku dającą nam taką możliwość, otrzymamy konto darmowe na zawsze?

Na to pytanie można odpowiedzieć dwojako. Po pierwsze, nie zawsze konto darmowe będzie zupełnie za darmo. Wraz z podpisaniem umowy z bankiem klient zobowiązuje się do przestrzegania pewnych warunków umowy, które zapewniają mu bezpłatne otwarcie i prowadzenie konta. Jednak w przypadku nie spełnienia wynikających z tych ustaleń wymagań, klient będzie musiał zapłacić prowizję za prowadzenie konta. Do najczęstszych warunków, które niespełnione obligują posiadacza konta do uiszczenia opłaty, należy warunek płynności finansowej. Bank określa minimalną comiesięczną kwotę, która powinna wpłynąć na konto, aby rachunek pozostał darmowy. Wymagania dotyczą także liczby transakcji bezgotówkowych, która musi być zrealizowana, aby klient nie płacił za prowadzenie konta.
Z drugiej strony, w chwili podpisywania umowy pomiędzy bankiem, a właścicielem rachunku, bank zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku nie przestrzegania określonych warunków. W przypadku posiadaczy kont osobistych są to sytuacje niezwykle rzadkie. Dużo częściej do tego typu sytuacji dochodzi w związku z posiadaczami kart kredytowych. Rozwiązanie umowy za niezapłacone odsetki to tylko jedna z konsekwencji, z którymi musi się liczyć dłużnik.

Należy także pamiętać, że regulaminy i tabele opłat i prowizji mogą polegać zmianie. W przypadku jakichkolwiek zmian właściciel konta każdorazowo musi zostać poinformowany w sposób ustalony przez obie strony. Ponadto możliwość rozwiązania umowy nie jest jedynie przywilejem banków. Niezadowolony klient również może złożyć wniosek o zamknięcie rachunku i wybrać konkurencyjną ofertę.