Czy można spłacić kredyt przed terminem?

Czy można spłacić kredyt przed terminem?

16 listopada, 2020 0 przez Redakcja

Wcześniejsza spłata zaciągniętego kredytu nie zawsze jest możliwa. Możliwe jest jednak wcześniejsze spłacenie części kredytu. Nie zawsze jednak nawet wcześniejsze spłacenie nawet części kredytu jest korzystnym rozwiązaniem dla kredytobiorcy.

 

Jak poniesiemy koszty?

Koszty związane ze wcześniejszą spłata kredytu w dużej mierze zależą od rodzaju kredytu. Inne koszty w związku z tym poniosą osoby, które zaciągnęły kredyt konsumencki, a inne osoby, które mają kredyt hipoteczny. W przypadku tych pierwszych kredytów wysokość kosztów została określona stosownymi przepisami. Przepisy te mówią, że wcześniejsza spłata kredytu zaciągniętego do wysokości 255.550 złotych nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych opłat. Jeżeli więc zaciągnęliśmy kredyt w takiej właśnie wysokości, w chwili, kiedy zadłużenie spłacimy wcześniej, bank nie naliczy nam dodatkowej opłaty.

W przypadku kredytów hipotecznych nie ma przepisów regulujących wysokość prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Każdy bank ma prawo pobrać prowizję w dowolnej wysokości. Z reguły jednak banki pobierają prowizję w wysokości dwóch procent. Kwota ta jest naliczana od kwoty, którą wpłaciliśmy w terminie wcześniejszym niż zakładała to zawarta z bankiem umowa. Bank może jednak podnieść wysokość tej prowizji, kiedy spłata kredytu nastąpi w ciągu pięciu lat od chwili jego udzielenia.

 

Krótszy okres kredytowania czy mniejsza rata

Spłacając jednorazowo cały kredyt okres kredytowania jest krótszy, po spłacie kredytu nie mamy już zobowiązań wobec banku. W przypadku, kiedy spłacimy jedynie część kredytu, pozostałą część możemy spłacać w mniejszych ratach lub przez krótszy okres. Wszystko zależy od naszych możliwości finansowych i decyzji banku.

Wcześniejsza spłata kredytu powinna być dokładnie przeanalizowana pod kątem warunków banku. Opłaca się w sytuacji, kiedy dysponujemy dużą gotówką, a bank za wcześniejszą spłatę kredytu pobiera niską prowizję. Kiedy prowizja jest naprawdę wysoka, wcześniejsza spłata kredytu może być nieopłacalna.