Czym jest kredyt? Jakie pojęcia są z nim związane?

Czym jest kredyt? Jakie pojęcia są z nim związane?

8 listopada, 2020 0 przez Redakcja

Z pewnością wśród nas nie brakuje osób, które przynajmniej raz w swoim życiu korzystały z kredytu udzielanego przez banki. Tak naprawdę jednak nie do końca wiemy, czym kredyt jest, jakie terminy się z nim wiążą i jakie ciążą na nas obowiązki w związku z kredytem. Postaramy się więc to wyjaśnić.

Pod pojęciem kredytu kryje się czasowe udzielenie pewnej kwoty pieniędzy pod warunkiem, że zostanie ona zwrócona. Bank udzielając kredytu określa czas, kiedy udzieloną kwotę klient musi zwrócić. Za fakt udzielenia klientom pieniędzy bank pobiera opłaty. Składa się na nie oprocentowanie, marża i prowizja.

Kredytów mogą udzielać nie tylko banki, ale także instytucje kredytowe, które z mocy ustawy otrzymały prawo do udzielania kredytów. Banki, które działają w naszym kraju mają prawo udzielać klientom nie tylko w złotówkach, ale także w walucie obcej. Ten drugi rodzaj kredytów nazywany jest kredytami dewizowymi.

Z kredytem udzielanym przez banki lub uprawione do tego instytucje kredytowe wiążą się pewne pojęcia. Jednym z nich jest rata. Jest to ponoszony przez osobę, której przyznano kredyt koszt, który kredytobiorca ponosi każdego miesiąca. Rata kredytu składa się z dwóch części: raty kapitałowej i odsetkowej. Rata kapitałowa to część kwoty, którą pożyczył nam bank. Do wysokości tej raty doliczana jest rata odsetkowa. O wysokości raty odsetkowej decyduje wysokość oprocentowania kredytu. Kredytobiorcy mogą spłacić udzieloną im przez bank kwotę w ratach stałych lub malejących.

Większość kredytobiorców interesuje się przede wszystkim oprocentowaniem kredytu. Jego wysokość zależy od dwóch czynników. Jednym z nich jest niezależna od banku stopa referencyjna (WIBOR dla kredytów w złotówkach, LIBOR/EURIBOR dla kredytów dewizowych), drugim marża banku. Każdy bank wysokość pobieranej marży ustala indywidualnie. Od tego, na jakim wysokim poziomie ją ustali zależy z usług, którego banku warto skorzystać ubiegając się o kredyt. Im bowiem będzie ona niższa, tym koszt kredytu będzie dla nas mniejszy.