Czy kredyt i pożyczka znaczą to samo?

Czy kredyt i pożyczka znaczą to samo?

10 listopada, 2020 0 przez Redakcja

Pojęcia te są przez nas stosowane zamiennie. Dla większość z nas znaczą one bowiem dokładnie to samo. Ale po bliższym przyjrzeniu się dostrzeżemy różnice pomiędzy pożyczką a kredytem. Jakie one są? Jakie musimy spełnić wymagania? Kto udzieli nam pożyczki, a kto kredytu?

Kredyty

W tym przypadku zasady na jakich są udzielane, są określone jasno i dokładnie. W Polsce kredytów mogą udzielać jedynie instytucje finansowe. Pod tym pojęciem rozumiane są banki, oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe. Poza tym polskie prawo określa i to niezwykle dokładnie, jak wysokie oprocentowanie może być zastosowane przez te instytucje. Przedmiotem kredytu mogą być wyłącznie pieniądze. Warunkiem niezbędnym jest spisanie umowy, w której zostanie określona nie tylko kwota kredytu, ale także okres na jaki został on udzielony. W umowie znajdą się także zapisy o wysokości rat. Kolejnym zapisem umowy będzie informacja o tym, czy umowa może zostać wypowiedziana przed jej końcem.

 

Pożyczki

W tym przypadku przepisy prawa nie są tak stanowcze. Nie określają, kto może udzielać pożyczek. Każdy z nas może ich udzielać i będzie to zgodne z obowiązującym prawem. Istotną różnicą pomiędzy kredytem a pożyczką, jest przedmiot. W przypadku pożyczek równie dobrze mogą to być pieniądze, jak i przedmioty. W przypadku kredytów będą to wyłącznie pieniądze. W przypadku pożyczki o wartości do pięciuset złotych, nie jest konieczne nawet spisywanie umowy. Dopiero, kiedy wartość pożyczki przekracza wspomnianą kwotę, umowa powinna zostać spisana. Osoby zaciągające pożyczki są chronione ustawą antylichwiarską, która ogranicza wysokość oprocentowania pożyczek. Jednak ustawa ta jest nagminnie łamana przez osoby zajmujące się udzielaniem pożyczek. Pozwalają na to różnego rodzaju kruczki prawne. W efekcie oprocentowanie pożyczek jest niezwykle wysokie, a mimo to prawo nie zostało złamane.

Jeśli potrzebujemy pieniędzy, lepiej skorzystajmy z kredytu bankowego. Banki przestrzegają ustawy antylichwiarskiej, nie zastraszają także klientów, którzy mają trudności ze spłacaniem kredytu.