Kiedy można wypowiedzieć umowę pożyczki?

Kiedy można wypowiedzieć umowę pożyczki?

9 maja, 2023 0 przez Redakcja

Kiedy można wypowiedzieć umowę pożyczki?

Umowa pożyczki to zobowiązanie, na mocy którego pożyczkodawca przekazuje pożyczkobiorcy określoną sumę pieniędzy, którą wraz z odsetkami należy zwrócić w określonym czasie. Czasami jednak strony umowy z różnych powodów mogą chcieć wypowiedzieć taką umowę. W jakich sytuacjach jest to możliwe i jakie są tego konsekwencje? Dowiesz się tego w poniższym artykule.

Warunki wypowiedzenia umowy pożyczki

Wypowiedzenie umowy pożyczki jest możliwe w przypadku, gdy strony umowy zgodnie dobrowolnie zdecydują się na jej rozwiązanie lub gdy jedna ze stron narusza warunki umowy. Ma ono formę ustną lub pisemną. Jednak aby uniknąć problemów dowodowych, lepiej zdecydować się na drugą opcję. Umowa pożyczki może zostać zakończona przez strony na kilka sposobów, takie jak:

  • poprzez uzgodnienie między stronami,
  • zgodnie z warunkami określonymi w umowie pożyczki,
  • na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

Najczęściej, decyzja o rozwiązaniu umowy pożyczki podejmowana jest przez jedną ze stron, gdy dłużnik ma trudności z regularnym spłacaniem rat. Należy pamiętać, że czynność ta nie zwalnia z obowiązku spłaty pożyczki oraz odsetek. Mimo to pozwala uniknąć dalszych kosztów związanych z opóźnieniem w spłacie i umożliwia regulację zobowiązania w uzgodnionym terminie. Warto zaznaczyć, że każdy pożyczkobiorca ma prawo zrezygnować z pożyczki w ciągu 14 dni od podpisania umowy bez podawania przyczyny odstąpienia.

Jakie są konsekwencje wypowiedzenia umowy pożyczki?

Przed podjęciem decyzji o zerwaniu umowy pożyczki należy się zastanowić jakie konsekwencje niesie ze sobą ta decyzja. Po pierwsze może mieć negatywny wpływ na historię kredytową pożyczkobiorcy. W przypadku pożyczek bankowych wypowiedzenie może skutkować negatywną opinią w Biurze Informacji Kredytowej, co w przyszłości utrudni uzyskanie kolejnego kredytu lub pożyczki w przyszłości. Ponadto, jeśli zobowiązanie nie zostanie spłacone w terminie, pożyczkodawca może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. W wielu przypadkach istnieje możliwość negocjacji warunków spłaty. Warto z niej skorzystać, aby uniknąć sporów i nieporozumień.

Co zamiast wypowiedzenia umowy pożyczki?

Firmy pożyczkowe często wysyłają monity do pożyczkobiorców po dwóch niespłaconych ratach, wzywając ich do zapłaty. Jeśli dłużnik nie spłaci należności w terminie określonym w monicie, możliwe jest rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko niemu. W takiej sytuacji ma on prawo poprosić firmę pożyczkową o zmianę warunków umowy (np. niższe raty) przez aneksowanie umowy pożyczki. Mimo, że jest to usługa odpłatna, to jej koszt jest niższy niż odsetki karne za nieterminową spłatę rat.