7 pytań o dofinansowania na które chcesz znać odpowiedzi

7 pytań o dofinansowania na które chcesz znać odpowiedzi

6 grudnia, 2021 0 przez Redakcja

1. Kto może otrzymać jednorazową dotację na założenie działalności gospodarczej?

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, które są jednocześnie osobami niepełnosprawnymi powyżej 30 roku życia mieszkającymi na terenie woj. śląskiego. Warunkiem otrzymania dotacji jest nieprowadzenie działalności gospodarczej na co najmniej 12 miesięcy przed ubieganiem się o dotację.

2. Jakie rodzaje wsparcia można otrzymać w ramach projektu?

W ramach projektu są przewidziane 3 rodzaje wsparcia:
– bezzwrotna dotacja do 22 700 zł,
– wsparcie szkoleniowo – doradcze (dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej)
– wsparcie pomostowe finansowe tj. wypłata przez 6 miesięcy kwoty 1320 zł na pokrycie
bieżących wydatków związanych z prowadzeniem firmy (np. zus, podatki, najem biura itp).

3. Czy z uzyskane w ramach dofinansowania środki można przeznaczyć na dokształcenie się?

Jednorazowej dotacji, którą otrzyma się w ramach projektu nie można przeznaczyć na kursy doszkalające. Dotacja obejmuje zakup środków trwałych (np. meble, samochód, komputer, urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności itp) lub zakup licencji, programów komputerowych itp.

4. Na co można przeznaczyć wsparcie pomostowe w formie finansowej?

Wsparcie pomostowe można przeznaczyć na:
• – składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
• – podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
• – koszty eksploatacji pomieszczeń,
• – koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych
• – koszty usług księgowych, prawnych
• – koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą
• – koszty materiałów biurowych
• koszty działań informacyjno – promocyjnych

5. Czy osoba, która nie pracuje gdyż przebywa na rencie lub emeryturze, ale jest gotowa podjąć pracę i poszukuje zatrudnienia może ubiegać się o dofinansowanie na otworzenie własnej firmy?
O dotacje na otwarcie własnej działalności mogą ubiegać się osoby pobierające emeryturę, rentę (socjalną, strukturalną), niepracujące, ale zdolne do podjęcia zatrudnienia. Ograniczenie dotyczy osób, które pobierają rentę, a orzeczono wobec nich całkowitą niezdolność do pracy.

6. Czy uczestnik projektu musi mieć założoną pocztę elektroniczną (e-mail)?

Posiadanie poczty elektronicznej nie jest obligatoryjne. Jednakże osoby korzystające z e-maila będą miały możliwość szybszego i łatwiejszego kontaktu z Beneficjentem w sprawach związanych z udziałem w projekcie. Z tych względów zachęcamy uczestników do założenia poczty elektronicznej.

7. Czy formularz rekrutacyjny może być złożony przez osobę inną niż osoba ubiegająca się o udział w projekcie?
Istnieje możliwość złożenia dokumentów rekrutacyjnych przez pełnomocnika. Konieczne jest jednak przedłożenie dokumentu pełnomocnictwa.