Umowa o roboty budowlane – dlaczego warto zlecić jej wykonanie kancelarii prawnej?

Umowa o roboty budowlane – dlaczego warto zlecić jej wykonanie kancelarii prawnej?

1 maja, 2022 0 przez Redakcja

Umowa na roboty budowlane to długi i skomplikowany dokument, którego przedmiotowo istotne elementy są zawarte w art. 647 Kodeksu Cywilnego. Istotnym elementem każdej umowy o roboty budowlane jest zobowiązanie wykonawcy do wykonania obiektu, zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Nie jest to jednak jedyny zapis, który powinien znaleźć się w tym dokumencie. Umowa zawiera bowiem wiele, często skomplikowanych zapisów, które chronią inwestora oraz wykonawcę. Z tego względu warto zlecić wykonanie takiej umowy profesjonalnej kancelarii prawnej.

Dobra umowa o roboty budowlane – co powinno się w niej znaleźć?

Niezależnie od rodzaju umowy w takim dokumencie powinny znajdować się wyłącznie zapisy, które są zgodne z prawem. Zawarcie informacji, które nie są zgodne z prawem, może spowodować poważny problem w egzekwowaniu zapisów umowy, ponieważ po prostu będą one nieważne. Dobrze skonstruowana umowa o roboty budowlane powinna zawierać jak najdokładniej opisane zobowiązania obu stron w następującym zakresie:

– okres wykonania prac oraz harmonogram prowadzenia prac na teranie budowy,

– warunki płatności i sposób rozliczenia,

– obowiązki inwestora i obowiązki wykonawcy,

– informacje dotyczące materiałów, urządzeń i wyposażenia,

– ubezpieczenie,

– modyfikacja zakresu robót budowlanych,

– prawo do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy,

– procedury dotyczące zgłaszania zmian w projekcie, naprawy usterek.

Ta lista to tylko przykład niektórych informacji, które powinny znaleźć się w umowie o roboty budowlane. Umowa powinna bowiem regulować nie tylko wymienione powyżej kwestie, ale także inne czynniki. Z tego względu warto zlecić stworzenie takiego dokumentu specjaliście. Dzięki temu treść umowy będzie dopasowana do danej inwestycji i będzie korzystna dla obu stron.

Zakres usług kancelarii prawnej przy umowie o roboty budowlane

Do współpracy przy sporządzaniu umowy o roboty budowlane warto wybrać kancelarię, która ma doświadczenie w tego typu sprawach. Kompleksowe wsparcie pozwoli Ci zaoszczędzić czas oraz nerwy, a także daje pewność, że umowa będzie dobrze skonstruowana. Kancelarie prawne zajmują się m.in. Opiniowaniem i przygotowywaniem umów o roboty budowlane. Na taką pomoc mogą liczyć inwestorzy, generalni wykonawcy, inspektorzy nadzoru, kierownicy robót, podwykonawcy itd. Głównym celem prawników jest zabezpieczenie interesów osoby, która zgłasza się do nich po pomoc. Specjaliści zadbają o to, aby zapisy w umowie były zgodne z prawem i gwarantowały bezpieczeństwo obu stronom.