Jak powinna wyglądać umowa faktoringu? – najważniejsze aspekty

Jak powinna wyglądać umowa faktoringu? – najważniejsze aspekty

9 maja, 2022 0 przez Redakcja

Faktoring to przede wszystkim możliwość zapewnienia firmie płynności finansowej. Decydując się na faktoring, warto jednak pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Bez wątpienia bardzo ważna jest dopasowana umowa faktoringu. W dzisiejszym artykule opowiadamy, co powinna zawierać prawidłowo skonstruowana umowa faktoringu. 

Jak powinna wyglądać umowa faktoringu? – najważniejsze aspekty

Usługi faktoringu cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród wielu przedsiębiorstw, które chcą zapewnić sobie sprawny przepływ środków finansowych od kontrahentów. Cała koncepcja polega na tym, że firma, która zdecyduje się na faktoring, płatności za określone usługi lub produkty kupowane przez kontrahentów otrzymuje od firmy faktoringowej. Dany kontrahent może w ten sposób opłacić fakturę dopiero po pewnym czasie. Przelew wykonuje na konto firmy faktoringowej. Firma faktoringowa staje się więc pośrednikiem pod względem finansowym między przedsiębiorstwem, a jego kontrahentami. W grę często wchodzą naprawdę duże pieniądze, dlatego decydując się na faktoring, warto zadbać o odpowiednio sformułowaną umowę z firmą faktoringową. Jak powinien wyglądać taki dokument?

Czym jest umowa faktoringu?

Umowa faktoringu to umowa nienazwana. Mówi się o niej również jako o umowie mieszanej, ponieważ stanowi tak naprawdę połączenie wielu różnych rodzajów umów. Zawiera się ją na podstawie swobody umów, czyli zasady znajdującej się w art. 353 Kodeksu Cywilnego. Taki dokument zawiera oczywiście kilka stałych elementów, jednak poszczególne zasady powinny uwzględniać preferencje danej firmy korzystającej z takich usług. Niezwykle ważny będzie wybrany przez nas rodzaj faktoringu. 

Rodzaje faktoringu

Duży wpływ na elementy, które znajdą się w umowie, ma wybrany przez nas rodzaj faktoringu. Dwoma głównymi typami faktoringu jest faktoring niepełny oraz faktoring pełny. Pierwszy rodzaj oznacza, że jeśli dłużnik będzie niewypłacalny to faktor może zwrócić wierzytelność faktorantowi, czyli firmie, która korzysta z usług faktoringu. Inaczej wygląda sprawa w przypadku faktoringu pełnego. Jeśli dłużnik nie dokona wpłaty na konto faktora w wyznaczonym terminie, wierzytelność nie jest zwracana faktorantowi. 

Elementy umowy faktoringu

Do podstawowych elementów umowy faktoringowej zalicza się oczywiście datę zawarcia umowy, niezbędne podpisy oraz oznaczenia stron. Oprócz tego umowa powinna jednak zawierać co najmniej kilka innych niezbędnych kwestii. Ważne jest ujęcie w niej informacji na temat zasad finansowania faktur, rozliczania ich i opłat dla faktora, czyli podmiotu świadczącego usługi faktoringowe. W umowie powinny zostać ustalone zasady informowania dłużnika o przeniesieniu wierzytelności oraz dalszych niezbędnych działań.