Wykopy pod fundamenty – co jest w nich ważne?

Wykopy pod fundamenty – co jest w nich ważne?

18 stycznia, 2022 0 przez Redakcja

Przy budowie domu lub każdego innego budynku powstającego tradycyjną metodą budowlaną, niezbędne jest trzymanie się prawidłowej kolejności etapów planowanych prac. 

W pierwszej kolejności (zaraz po ogrodzeniu terenu) należy zadbać o uprzątnięcie działki, czyli usunięcie zbędnych krzewów oraz humusu. Po tym etapie przystępuje się do niwelacji terenu (czyli wyrównania), którą poprzedzają prace wykonywane przez geodetów. Najważniejszym punktem budowy nowo powstającej nieruchomości jest jednak wykop fundamentów, które stanowią istotną podstawę całości budynku.

Najważniejsze funkcje fundamentów

Fundamenty to podstawa nowo powstającej nieruchomości. Od jakości ich wykonania zależne będzie późniejsze funkcjonowanie budynku, warto zatem wykonanie wykopu pod fundamenty powierzyć sprawdzonym specjalistom https://szczucki.pl/, podobnie jak ich późniejsze wykonanie. Dzięki temu zyskasz pewność, że Twoja nieruchomość będzie stabilna i niegroźne będą jej niepożądane uszkodzenia będące wynikiem błędu.

Prawidłowo wykonane fundamenty zapewniają stabilność konstrukcji, którą chronią przed nierównomiernym osuwaniem się. Przenoszą całość obciążenia na grunt, przez co niwelują pęknięcia ścian oraz ewentualne uszkodzenia całości konstrukcji. Wykonanie, jak i również sam wykop pod fundamenty, powinien zostać zlecony profesjonalistom, którzy nie dopuszczą do popełnienia błędu rzutującego na późniejsze funkcjonowanie budynku.

Wykopy pod fundamenty i ich rodzaje

Zanim fundamenty zostaną wylane i stanie na nich Twój wymarzony domu lub inny budynek, należy wykonać wykop pod fundamenty. Wbrew pozorom tego rodzaju prace mogą się od siebie różnić. Przede wszystkim będzie to dotyczyć ich wymiaru. Wyróżnia się następujące rodzaje wykupu na fundamenty:

– wykopy jamiste, które zalicza się do niedużych wykopów. Żaden z ich wymiarów nie przekracza 1,5 m;

– wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości dna nieprzekraczającej 1,5 m;

– wykopy szerokoprzestrzenne, czyli te, gdzie szerokość dna przekracza 1,5 m.

Warto przy tym wiedzieć, że przy wykonywaniu fundamentów najważniejsza jest ich głębokość – wynosząca zazwyczaj 0,5 m. Za wzorowe dla gliniastych i ilastych gruntów uznaje się, że głębokość powinna wynosić od 0,8 m do 1,4 m. Przed przystąpieniem do wykopu fundamentów warto zatem określić rodzaj gruntu, na którym ma zostać postawiony budynek. Dzięki temu będzie można wybrać najwłaściwsze wymiary i głębokość wykopu fundamentów. Pamiętaj, że prawidłowo wykopane fundamenty zapewnią stabilność nieruchomości przez wiele lat.